Nhạc chuông Anh Chưa Từng Biết – Mỹ Tâm

Lời Nhạc Chuông Anh Chưa Từng Biết - Mỹ Tâm

Vì anh chưa bao giờ
Chưa bao giờ hy sinh sinh những ước muốn
Rồi cam tâm mỗi ngày
Em mỗi ngày mong anh thỏa giấc mơ
Và sau bấy nhiêu điều, bấy nhiêu điều khi vinh hoa trước mắt
Chẳng níu giữ một người, giữ một người phía sau thầm lặng
Vì anh chưa từng biết
Vì anh chưa từng biết

Download
Anh Chưa Từng Biết – Mỹ Tâm
5 (100%) 1 vote