Nhạc chuông Bốn Bể Ước Thề – Nhạc phim Tân Thủy Hử

Nhạc chuông Bốn bể ước thế

Thể hiện: Mao A Mẫn

Thể loại: Nhạc phim

Lời nhạc chuông Bốn bể ước thế:

Giang sơn đẹp như tranh vẽ ...
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa ...
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay , trang nam tử uống bừng nhiệt huyết ...
Giang sơn đẹp như tranh vẽ !
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa ...
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay , trang nam tử uống bừng nhiệt huyết ...
Sơn trại hơn cả nhà ta , đốt đèn đem rượu duyệt ba quân .
Huynh đệ thân hơn cả tình thân ...

Download