Nhạc chuông Cá vàng bơi – Nguyệt Hằng

Lời nhạc chuông Cá vàng bơi 

Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể .
Nước ngoi lên lăn xuống cá vàng múa tung .tăng 
Hai vây sao mà bơi nhanh thế cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh .
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong .

Download
Cá vàng bơi – Nguyệt Hằng
Rate this post