Nhạc chuông Chàng Là Gió Em Là Cát – Lâm Tâm Như

Nhạc chuông Chàng Là Gió Em Là Cát

Thể hiện: Lâm Tâm Như

Thể loại: Nhạc Hoa

Lời nhạc chuông Chàng là gió em là cát:

珍重再见今宵有酒今宵醉
对酒当歌长忆蝴蝶款款飞
莫再留恋富贵荣华都是假
缠缠绵绵你是风儿我是沙
你是风儿我是沙缠缠绵绵绕天涯
你是风儿我是沙缠缠绵绵绕天涯
叮咛嘱咐千言万语留不住
人海茫茫山长水阔知何处
浪迹天涯从此并肩看彩霞
缠缠绵绵你是风儿我是沙
点点滴滴往日云烟往日花
天地悠悠有情相守才是家
朝朝暮暮不妨踏遍红尘路
缠缠绵绵你是风儿我是沙

Download
Chàng Là Gió Em Là Cát – Lâm Tâm Như
Rate this post