Nhạc chuông Chuyện Cổ Tích – Shine Thành Anh

Lời Nhạc Chuông Chuyện Cổ Tích - Shine Thành Anh:

Có biết bao nỗi đau giấu sau mây hồng
Ai nghĩ thử xem Cám
Tổn thương hay không
Này Lọ Lem ơi
Chợt lỡ mai chẳng còn xinh đẹp
Đường hẹp có mấy ai bước cùng không

Tải về