Nhạc chuông Chuyện Tình Căng Đấy – Emma, Lăng LD

Lời Nhạc Chuông Chuyện Tình Căng Đấy

Ê! để tui khuyên cho mà nghe
Không muốn mọc sừng như nghé,
Thì có người yêu chớ mà khoe

Yêu đương chi rồi than, mà còn lây lang luôn người nghe
Thời nay yêu nhanh như tờ vé số
Sáng mua, chiều xé
Bạn với chả bè, chỉ tìm khi cần Tâm sự mỏng
Chữ bạn bị xích như còng, khi chữ tình thình lình Tự sỏng
Rồi xem mình như tổng đài
Welcome 24/7
Tư vấn tâm lý miễn phí mỗi ngày
nó có bồ mới thì mình thoát ải

Phải, ôm cái phận làm friend zone
Lần sau mà còn vậy nữa, là khóc một mình đi nhen con.
Món ngon vật lạ trên đời
Thì chờ có bồ để cùng đi hưởng
tới khi ế không ma nào dòm
Thì lôi mình ra nghe nó suy tưởng.. MỆT

Download