Nhạc chuông Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa – Khắc Minh

Nhạc chuông Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa - Khắc Minh:

Ngày con đi Mẹ ngóng trông theo,
Từng bước chân xa khuất tầm tay,
Cầu mong sao năm tháng qua nhanh,
Gặp lại con nơi mái nhà xưa.

Thời gian trôi Mẹ vẫn mong đợi,
Từng bước chân mau trở về đây,
Được gặp con dù chỉ một lần,
Một lần thôi để Mẹ yên lòng.

Tải về