Nhạc chuông Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh – ERIK

Lời Nhạc Chuông Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh

Vậy Tại sao , tình yêu mà anh đã trao , rồi nỡ còn đi lấy lại trao ai chẳng an phận ở lại
Chẳng lẽ , là anh nhìn sai mất rồi , thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm

Đến lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh

Tải về