Nhạc chuông Còn Đau Lắm Em Biết Không – Đỗ Phú Quí

Lời Nhạc Chuông Còn Đau Lắm Em Biết Không

Tại vì lầm lỡ ta *** nhau
Tại vì duyên số ta xa lìa nhau
Một lần thôi em ơi
Hãy cho anh nắm tay người
Cho dẫu ta không bên nhau
Cho dẫu mai đây chia tay
Thì con tim của anh
Vẫn luôn yêu em.

Download