Nhạc chuông Cung Đàn Mùa Xuân – Trọng Tấn

Lời nhạc chuông Cung đàn mùa xuân:

Em ơi vút lên một tiếng đàn
kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím ớ ơ
Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ
bình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la
Mầm sống ta ươm giữa đời