Nhạc chuông Đàn Bà Cũ – Phạm Trưởng

Lời nhạc chuông Đàn Bà Cũ - Phạm Trưởng:

Người đàn bà cũ giống một loài hoa rơi cánh
Vì cơn gió đã đi qua vô tình.
Chẳng giống như ngày xưa đó
Vẫn còn khoe sắc hương và xung quanh có ong bay bướm tìm

Họ sống chậm hơn trước và khóc những gì cho đáng
Hạnh phúc là bài toán không giải được.
Người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ
Họ đã cũ đã phai hương sắc màu

Và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan
Họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần cần lắm sự quan tâm
Cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương thật lòng

Download