Nhạc chuông Đời Thiệt Là Phơi Phới – Hoàng Yến Chibi, Uni5

Lời Nhạc Chuông Đời Thiệt Là Phơi Phới

Nhiều khi thấy con tim mình phơi phới
Và nhiều khi có thứ không như mong đợi
Tâm hồn phơi phới như một lời cam đoan rằng
Hôm nay sẽ rất là vui

Đừng sợ hay chán mỗi khi đời khô hanh
Hãy làm chút nước mát xanh và trong lành
Có ngày vui
Alright
Cũng có ngày xui
Okay
Cứ giữ cho đời luôn
phơi phới oh la la tuyệt vời

Download