Nhạc chuông Don’t Call Me Angel – Ariana Grande & Lana Del Rey & Miley Cyrus

Lời Nhạc Chuông Don’t Call Me Angel

Boy, don't call me angel
You ain't got me right
Don't call me angel
You can't pay my price
Ain't from no Heaven
Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)
Even though you know we fly (Though you know we)
Don't call me angel

[Outro: Ariana Grande & All]
(Yeah, you heard me)
Angel
Don't call me angel (Yeah, you heard me)
Don't call me angel

Tải về