Nhạc chuông Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh – Vương Thất Thất

Lời Nhạc Chuông Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh:

Zhǎng dé chǒu huó de jiǔ
Zhǎng dé pàng rìzi wàng
Wǒ nìngyuàn zuò yīgè píngfán de rén
Péi zài nǐ shēn páng

Wǒ nìngyuàn zuò yīgè píngfán de rén
Péi zài nǐ shēn páng
Dà xīnwén yòu bàozhàle
Shéi yòu dēng shàng dà yǎzhī táng

Download