Nhạc chuông Em Nói Anh Rồi – Chi Pu

Lời Nhạc Chuông Em Nói Anh Rồi - Chi Pu:

Đã nói anh rồi
Đừng tin em quá
Nói anh rồi
Lại lậm vào em quá
Lại nữa lại nữa
Tiếc quá, thêm một người đau

Em đã nói anh rồi
Đừng tin em quá
Nói anh rồi
Lại lậm vào em quá
Lại nữa lại nữa

Download