Nhạc chuông Gánh Mẹ – Quách Beem (Lật Mặt 4: Nhà Có Khách OST)

Lời Nhạc Chuông Gánh Mẹ (Lật Mặt 4: Nhà Có Khách OST)

Cho con gánh cả đôi vai
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao

Mẹ ơi sóng biển dạt dào
Con sao gánh hết công lao một đời
Bông hồng cài áo đúng nơi
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la
Cho con gánh lại mẹ già
Để sau người gánh chính là con.

Download