Nhạc chuông Ghen ( Cloudfield Remix)

Lời Nhạc Chuông Ghen ( Cloudfield Remix):

Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà
Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em

Download
Ghen ( Cloudfield Remix)
Rate this post