Nhạc chuông Giấc mơ trưa – Mỹ Tâm

Nhạc chuông Giấc mơ trưa

Thể hiện: Mỹ Tâm

Thể loại: Nhạc trẻ

Lời nhạc chuông Giấc mơ trưa:

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời

Download