Nhạc chuông Giận Em – Lưu Minh Tuấn

Nhạc chuông Giận Em - Lưu Minh Tuấn:

Em oi! Nghĩa tình hết rồi
Nghĩa tình hết rồi
Thì đành đôi ngã đôi nơi
Em theo người ta
Còn tôi đơn côi lối về (ề ề)
Đã hết yêu thương thì làm sao tôi giu dc e?
(Nhấn) Mai sau ra sao? gió về phương nào?
Có ai biết được đường đời xa lắm em oi
Mong em giờ đây, được yêu thương kia lấp đầy.
Ước muốn mai sau
Chốn sang giàu e dc bình yên....

Tải về