Nhạc chuông Hoa Có Vàng Nơi Ấy – Đàm Vĩnh Hưng

Lời nhạc chuông Hoa Có Vàng Nơi Ấy

Đường về không gian xưa 
Đá rêu xanh đầy đi về mình ta 
Chiều về hoang phím đàn 
Một phút giây nào mình khóc cho nhau 

Mình cùng say trong mưa 
Em ánh trăng mờ anh làm trời thơ 
Ngày tìm đến cuối trời 
Người lãng quên rồi 
Đời đã chia trôi 

Download