Nhạc chuông Kết Thúc Từ Hôm Nay – Chu Bin

Lời Nhạc Chuông Kết Thúc Từ Hôm Nay:

Hạnh Phúc bấy lâu chẳng đậm sâu

tiếng yêu kia phai màu

nước mắt anh roi khi thấy em bên người mới
Em phá đi hạnh phúc của đôi mình

thì anh cố vá cũng chẳng lành được đâu
Vì anh đã biết giờ em hạnh phúc bên ai

lúc này khi thiếu em với anh chẳng còn ý nghĩa
Ai đúng ai sai giờ trách nhau được gì vậy ta kết thúc ngay từ hôm nay!

Download