Nhạc chuông Khó Vẽ Nụ Cười – ĐạtG, Du Uyên

Lời Nhạc Chuông Khó Vẽ Nụ Cười - ĐạtG, Du Uyên:

Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi
Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi
Dòng lệ rớt rơi phai màu
Nhoè đi nụ cười khi ấy

Lòng thì đau đớn trông anh khổ đau
Mà chẳng *** khóc đâu ai hiểu thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo,
Sao đau thấu trời

Tải về