Nhạc chuông Không Còn Nước Mắt – Hồ Quang Hiếu

Lời nhạc chuông Không Còn Nước Mắt

Mà sao em đi quá nhanh. Bàn tay anh không giữ được... 
Để cho anh đau gấp trăm gấp ngàn lần. 
Mà vì sao anh vẫn tin. Mà vì sao anh vẫn chờ 
Mà vì sao anh vẫn chưa quên được em...
 

Download
Không Còn Nước Mắt – Hồ Quang Hiếu
Rate this post