Nhạc chuông Kìa con bướm vàng – Xuân Mai

Lời nhạc chuông Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng 
Kìa con bướm vàng 
Xòe đôi cánh 
Xòe đôi cánh 
Tung cánh bay năm ba vòng 
Tung cánh bay năm ba vòng 
Em ngồi xem ... 
Em ngồi xem

Download
Kìa con bướm vàng – Xuân Mai
Rate this post