Nhạc chuông Kiếp Sau Đừng Gặp Nhau – RYAN, INSOLENT, CM1X

Lời Nhạc Chuông Kiếp Sau Đừng Gặp Nhau

Đừng để anh gặp lại em ở kiếp sau !!
Nhân duyên nếu có còn thì lòng này cũng chẳng thiết tha.
Đừng để anh gặp lại em ở kiếp sau !!
Người như hoa về ngang lối mãi mãi sẽ chẳng đường chung.

Ohhh .. ohhh
Yehh .. yehhh ..
Nhân duyên nếu có còn thì lòng này cũng chẳng thiết tha .. nah .. ah …

Download