Nhạc chuông Lâu Đài Tình Ái – Đàm Vĩnh Hưng

Lời nhạc chuông Lâu Đài Tình Ái

Em ơi lâu đài tình ái đó 
Chắc không có trên trần gian, 
Anh đưa em vào bằng tiếng hát 
Chắp đôi cánh nhung thiên thần. 
Em ơi lâu đài tình ái đó 
Sáng trong ánh tinh cầu xa 
Cho nên cho dù nghìn năm qua, 
Còn vấn vương đôi hồn hoa. 
Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, 
Cho mắt em xanh đến tận muôn đời. 
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, 
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối, 
thì lâu đài mang tên Tình Ái, 
Đón hai đứa chúng ta mà thôi.

Download