Nhạc chuông Mưa Chầm Chậm Thời 90s – Phạm Hồng Phước

Lời Nhạc Chuông Mưa Chầm Chậm Thời 90s

Tôi đây sẽ không sao đâu, đừng lo thêm
Tôi không quen sẻ chia với ai
Tôi đây sẽ không sao đâu, đừng lo chi
Tôi rất mạnh mẽ
Tôi đây sẽ ra sao, ừ làm sao
Khi chẳng ai bên cạnh,
Để nói mình có nhau đừng lo

Download