Nhạc chuông Muốn Được Cùng Em – Seachains

Lời Nhạc Chuông Muốn Được Cùng Em - Seachains

Và cùng em, đến con đường đầy sao
Dù ở nơi phương trời nào
Ngàn con sóng vỗ uh oh
Anh muốn được cùng em
Thực hiện những ước mơ ngày xưa
Anh muốn được cùng em
Làm mọi thứ trên đời
Cho dù xa cách phương trời
No oh uh oh uh oh
Anh muốn được cùng em

Download