Nhạc chuông Nghĩa Mẹ Tình Cha – Phương Mỹ Chi

Lời Nhạc Chuông Nghĩa Mẹ Tình Cha

Ngày còn trong nôi đến khi lớn khôn nên người
Một lời cảm ơn con chưa nói thành câu
Mẹ chín tháng cưu mang đau đớn khi con ra đời
Thân cò lặn lội bờ ao, chỗ ướt mạ nằm dành chỗ ráo cho con.
Một đời gian nan cha gánh vác nuôi gia đình
Tình cha thiết tha mãi chở che đời con
Dạy con chứ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời
Âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mat trời cha soi lối con đi

Download
Nghĩa Mẹ Tình Cha – Phương Mỹ Chi
Rate this post