Nhạc chuông Ngọt ngào – Đặng Lệ Quân

Nhạc chuông Ngọt ngào - Đặng Lệ Quân

Thể loại: Nhạc hoa

Lời nhạc chuông ngọt ngào:

好像花儿开在春风里
开在春风里
在哪里在哪里见过你
你的笑容这样熟悉
我一时想不起
啊~~在梦里
梦里梦里见过你
甜蜜笑得多甜蜜
是你~是你~梦见的就是你
在哪里在哪里见过你

Download
Ngọt ngào – Đặng Lệ Quân
Rate this post