Nhạc chuông Nhạc Audition – Disco

Nhạc chuông: Audition

Thể loại: Nhạc game

Thể hiện: Đanmg cập nhật....

Lời nhạc Auditon

Nhạc chuông Audition với giai điệu sôi động, tuy đã lâu rồi nhưng không khí vui nhộn của game vẫn được tái hiện một phần khi nghe nhạc

I tell you once, I tell you twice
I'm old enough to get to paradise
So get me and you will break my strike
I just can't wait the tide is high
I wanna see those crazy Disco Lights
And maybe tonight will be the night
Take me to the disco L.A. down to Frisco
People rock the Party every day and Night
Take me to the disco L.A. down to Frisco
Come let's get it started and we're feeling right
Take me to the disco, disco, disco
Down to San Francisco every day and night
Take me to the disco, disco, disco
Just like a Kalypso we are feeling right

Tải về