Nhạc chuông Nhạc chuông tên Hưng

Nhạc chuông Tên Hưng

Thể loại: Nhạc theo tên

Thể hiện: Thùy Chi

Lời nhạc chuông tên Hưng:

Tôi cất tiếng hát gọi tên bạn Hưng thân yêu bạn có nghe, tôi đang chờ mong được nghe bạn nói, hãy nhấc máy nghe sao còn chờ thêm giây phút nào, hãy nhấc máy đi bạn thân yêu nào.

Download