Nhạc chuông Quay Lưng Về Nhau – Lê Bảo Bình

Lời Nhạc Chuông Quay Lưng Về Nhau – Lê Bảo Bình

Từ hôm ấy ta trở thành người dưng
Không còn ai nhắc đến hai chữ đã từng.

Phải quên đi những giấc mơ,
Phải quên đi nhưng nơi từng hẹn hò
Phải quên đi những tiếng cười
Quên một người mà đã từng rất yêu
Tình yêu đâu có lỗi gì
Lỗi là khi hai ta…. chưa vì nhau
Từ nay ta sẽ bắt đầu bước một mình
Và không buồn nữa đâu

Download