Nhạc chuông Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau – Soobin Hoàng Sơn & Da LAB

Lời Nhạc Chuông Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau

Lại đi thôi đi thôi đi thôi
Đi muôn nơi không ai biết được
Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới

Đi thôi đi thôi
Không quan tâm bao xa cứ đi nhiều lần trong đời, đi xa để trở về

Download
Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau – Soobin Hoàng Sơn & Da LAB
Rate this post