Nhạc chuông Thằng Cuội (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh OST)

Lời nhạc chuông Thằng Cuội (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh OST)

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ 

Lặng im ta nói Cuội nghe 

Ở cung trăng mãi làm chi 

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ 

Gió không có nhà 

Gió bay muôn phương 

Biền biệt chẳng ngừng 

Trên trời nước ta 

Lặng nghe trăng gió bảo nhau 

Chị kia quê quán ở đâu 

Gió không có nhà 

Gió bay muôn phương 

Biền biệt chẳng ngừng 

Trên trời nước ta 

Download