Nhạc chuông Tháng Sáu Trời Mưa – Đàm Vĩnh Hưng

Lời nhạc chuông Tháng Sáu Trời Mưa

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc 
Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi 
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai 
Và bên em tiếng đời đi rất vội 

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt 
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa 
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về 
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu

Download