Nhạc chuông Tình Em Còn Mãi – Diệp Tịnh Văn

Lời nhạc chuông Tình Em Còn Mãi:

wéi hé wo yòng zhēn xīn zuò de mèng ài de rén
shuō de huà
méi you rén yuàn yì xiāng
ér yī gè xioo xioo de tiān dì zhī shuo yú zì
jo què rú co yáo bú kě jí
wo zhī xiong yòng zhēn xīn zuò gè mèng ài gè
rén shuō xiē huà
ān jìng de miàn duì mìng yùn
dàn zhè wú nài de xīn qíng
wo yòu néng shuō gěi shuí tīng
wo shì dà tóu wo pà shuí

Download
Tình Em Còn Mãi – Diệp Tịnh Văn
Rate this post