Nhạc chuông Trò Đùa Của Tạo Hóa – Bùi Anh Tuấn

Nhạc chuông Trò Đùa Của Tạo Hóa - Bùi Anh Tuấn:

Bình minh không đến bao giờ
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu ?
Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh .
Tình yêu tôi vẫn đi tìm
Rồi tình gục chết giữa ngàn khơi ,
Thế gian ơi để tôi sống yên bình .

Download