Nhạc chuông Trưa nhà – bé Bảo An

Lời nhạc chuông Trưa nhà - bé Bảo An

Muôn chiếc lá tết vòm thành nôi êm
Em hỏi mẹ ơi mẹ có yêu trưa nhà
Yêu bóng mát dưới hàng tre xanh um
Xua gà con bên bếp quen hơi người

Cha gác cuốc xách cào, cào dây khoai
Em có mẹ cha và có thêm ông bà
Ôi thích quá canh cà vừa bưng ra
Em mời mẹ ăn cơm mẹ í ơi í à!

Download
Trưa nhà – bé Bảo An
Rate this post