Nhạc chuông Trường của cháu là trường mầm non – Xuân Mai

Lời nhạc chuông Trường của cháu là trường mầm non - Xuân Mai

Ai hỏi cháu học trường nào đấy 
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. 
Cô là mẹ và các cháu là con, 
Trường của cháu đây là trường mầm non. 

Ai hỏi cháu có trường nào vui thế 
Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê. 
Khi về nhà là lại nhớ trường hơn 
Trường của cháu đây là trường mầm non.

Download
Trường của cháu là trường mầm non – Xuân Mai
Rate this post