Nhạc chuông Vì Ai Em Khóc (Why Do You Cry) – Cảnh Minh

Lời Nhạc Chuông Vì Ai Em Khóc (Why Do You Cry) - Cảnh Minh:

Why do you cry
Em đang vui, em đang vui bên ai
Anh yêu em, anh mong em từng ngày
Anh chẳng thể tin vào ngày mai.

Why do you cry
Anh tin em, anh bên em là anh sai
Nhưng sao anh chẳng thể dừng lại
Để nỗi đau này thêm dài mãi.

Download
Vì Ai Em Khóc (Why Do You Cry) – Cảnh Minh
Rate this post