Nhạc chuông Vô Duyên – Suzie Nguyễn, Dr.A

Lời Nhạc Chuông Vô Duyên - Suzie Nguyễn, Dr.A

Ngàn lời ong bướm
Không bằng bàn tay anh giữ em lại
Thuyền người sang bến đò
Bình yên để sánh duyên cùng ai
Giang sơn đưa bóng anh đi
Em vẫn sẽ đứng đây đợi
Một lòng vẹn nguyên sắc son
Dù cho hương sắc tàn phai

Download