Nhạc chuông Xứng Đôi Cưới Thôi – Lê Thiện Hiếu

Lời Nhạc Chuông Xứng Đôi Cưới Thôi - Lê Thiện Hiếu:

Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha
ối ah ah
Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
Xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung 1 nhà

Download