Nhạc chuông Yêu Càng Thật Xa Càng Đau – Châu Khải Phong

Lời Nhạc Chuông Yêu Càng Thật Xa Càng Đau

Thời gian đã bên nhau bấy lâu chẳng bằng một chút của người đến sau
Tình yêu mới không mang ưu sầu nên ta đang tạm quên nhau
Nào ai muôn xa em thế đâu vì hai lối của ta khác nhau
Dù vẫn nhớ tên anh nhưng không còn đi với anh

Download