Nhạc chuông Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh – Hương Giang

Lời Nhạc Chuông Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh:

Anh đang ở đâu đấy anh
Có hay về em này
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới
Nên anh đâu nào để ý

Anh đang ở đâu, có trở về không
Hay lạc nhau đến muôn đời
Ngày nhìn anh ra đi
Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

Download