Nhạc chuông Sau Bao Năm – Khắc Việt

Lời Nhạc Chuông Sau Bao Năm - Khắc Việt:

Vì tôi vẫn chờ em đấy

Nguời đi mất rồi người nói dối tôi
Người nói suốt đời có thế nào thì em vẫn bên anh

Tình yêu đã khổ
Không bên nhau được càng thấy khổ
Vì trót 1 lần yêu quá nhiều để bây giờ vẫn còn chờ

Download